หน้าแรก

Slider

fo61

 • นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน เยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561… [อ่านต่อ]
 • นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นกรรมการและเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561… [อ่านต่อ]
 • นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน เยี่ยมชมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561… [อ่านต่อ]
 • นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นกรรมการและเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561… [อ่านต่อ]
 • นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นกรรมการและเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 [อ่านต่อ]
 • นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน ร่วมงานเกษียณอายุราชการและกตเวทิตาจิต นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ และ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วันที่ 13 กันยายน 2561… [อ่านต่อ]
 • นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นกรรมการและเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วันที่ 13 กันยายน 2561… [อ่านต่อ]
 • นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 กรรมการสภาสถาบัน ผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารวิทยาลัย และครูอาจารย์ แสดงความยินดีและร่วมถ่ายภาพ แก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2560 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 … [อ่านต่อ]
 • นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาบัน ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ และประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ วันที่ 2 สิงหาคม 2561 … [อ่านต่อ]
 • นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นกรรมการและเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561… [อ่านต่อ]
 • นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 …[อ่านต่อ]
 • นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นกรรมการและเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561…[อ่านต่อ]
 • นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาบัน ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ณ อาชีวศึกษาเพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี และวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 และร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2561 …[อ่านต่อ]